Komunální služby

Komunální služby

Údržba a úklid veřejných ploch, zeleně, chodníků, sečení travních ploch, výsadba okrasných dřevin ...

Provádíme služby rizikového kácení nebezpečných dřevin a ořezy stromů, všetně výskových prací, frézování pařezů, náhradní výsadbu, sadové úpravy, rekultivace ploch a plnění dalších technických a komunálních činností včetně dopravy.