Poruchová služba

Poruchová služba

Zajištění dosahu pro potřeby okamžitého odstranění spadlých či poškozených stromů.

Mezi novinky naší společnosti patří zajištění pohotovostní služby. Služba je zaměřená na zajištění řešení mimořádných událostí týkajících se pádů stromů a jiné vegetace na energetická zařízení, objekty, komunikace a jiné.

Služba je dostupná 24 hodin denně a je určena pro velké subjekty i pro majitele malých nemovitostí.

Zajišťujeme i potřebnou těžkou techniku a mechanizaci.